[1]
Norkus Z., „Aleksijaus Mainongo ,asmeninės vertės‘ teorija tarp aksiologinių diskursų“, PRB, t. 48, p. 14-29, rugs. 1995.