[1]
Laskienė S., „Pozityvizmas ir metafizika“, PRB, t. 48, p. 47-55, rugs. 1995.