[1]
Patkauskaitė J., „Filosofijos studijos ir dėstymas“, PRB, t. 48, p. 137-138, spal. 1995.