[1]
Patkauskaitė J., „K. R. Popperio politinė filosofija ir "laisvės paradoksas"“, PRB, t. 47, p. 5-14, spal. 1995.