[1]
Norkus Z., „Apie pozityvų ir negatyvų veiksmingąjį altruizmą“, PRB, t. 47, p. 15-39, spal. 1995.