[1]
Laskienė S., „Judėjimo sampratos raidos rekonstrukcija“, PRB, t. 47, p. 134-136, rugs. 1995.