[1]
Kacevičius R., „Dar kartą apie Hėgelį“, PRB, t. 47, p. 136-138, rugs. 1995.