[1]
Girnius K., „Moralės pagrindų klausimu“, PRB, t. 46, p. 5-21, rugs. 1994.