[1]
Gendrolis E., „Natūros ir kultūros sąveika: kas ką?“, PRB, t. 45, p. 45-57, rugs. 1991.