[1]
Norkus Z., „F. Bretano ir Dž. Mūro aksiologinė etika: palyginimas“, PRB, t. 45, p. 68-83, spal. 1991.