[1]
Kapačiauskienė D., „Profesorius Eugenijus Meškauskas ir Lietuvos filosofija“, PRB, t. 44, p. 28-36, rugs. 1990.