[1]
Norkus Z., „Racionalizmo sociologija II: Pasaulio atkerėjimas ir žmogiškasis kapitalizmo faktorius“, PRB, t. 44, p. 55-62, rugs. 1990.