[1]
Gendrolis E., „Natūros ir kultūros sąveika: kas ką?“, PRB, t. 43, p. 13-22, rugs. 1990.