[1]
Kokelmanas J., „Mintys klausimu: ,Kam reikalinga filosofija?‘“, PRB, t. 42, p. 43-59, rugs. 1990.