[1]
Norkus Z., „Makso Vėberio socialinio pažinimo metodologijos kontūrai“, PRB, t. 42, p. 60-68, rugs. 1990.