[1]
Šerpytytė R., „I. Kanto praktinė filosofija ir teisės pagrindo problema“, PRB, t. 42, p. 94-107, rugs. 1990.