[1]
Valentinavičius V., „Kas yra filosofija?“, PRB, t. 42, p. 116-121, spal. 1990.