[1]
Norkus Z., „Kaip numatyti filosofijos ateitį: Franco Brentano ,keturių tezių dėsnis‘“, PRB, t. 41, p. 82-90, rugs. 1989.