[1]
Skersytė J., „Gnoseologijos pagrindų problema: R. Dekarto ir I. Kanto tradicija“, PRB, t. 41, p. 91-98, rugs. 1989.