[1]
Norkus Z., „Grynoji sąmonė be ,Aš‘ A. Gurvičiaus fenomenologijoje“, PRB, t. 40, p. 82-92, rugs. 1989.