[1]
Bagdonavičius V., „Romano Bytauto filosofinių pažiūrų bruožai“, PRB, t. 39, p. 67-75, rugs. 1988.