[1]
Lozuraitis A., „Iš rankraštinio palikimo“, PRB, t. 39, p. 82, rugs. 1988.