[1]
Bytautas R., „Tauta ir tautiška sąmonė“, PRB, t. 39, p. 111-123, rugs. 1988.