[1]
Pruskus V., „Katalikiškojo modernizmo užuomazgos Lietuvoje“, PRB, t. 38, p. 53-62, rugs. 1988.