[1]
Norkus Z., „Apie intencionalinius santykius, intensionalinius kontekstus ir E. Huserlio fenomenologiją“, PRB, t. 37, p. 43-52, rugs. 1987.