[1]
Šerpytytė R., „Normatyvumas teisės sampratoje ir H. Kelzeno teisės teorija“, PRB, t. 37, p. 69-74, rugs. 2014.