[1]
Valevičius V., „Žinojimo pagrindo problema Platono filosofijoje“, PRB, t. 36, p. 77-81, bal. 1987.