[1]
Jekentaitė L., „Katalikiškojo modernizmo filosofijos kritinė apybraiža“, PRB, t. 36, p. 121-122, bal. 1987.