[1]
Šerpytytė R., „NIHILIZMAS IR NAUJIEJI REALIZMAI“, PRB, t. 82, p. 7-17, saus. 2012.