[1]
Norkus Z., „KOOPERACIJA PRIEŠ RINKOS IR VALDŽIOS NESĖKMES, ARBA KAIP ANKSČIAU LAIKO SUKURTI GERĄ KAPITALIZMĄ“, PRB, t. 82, p. 27-58, saus. 2012.