[1]
Karakozova E., „Buržuazinės Lietuvos laisvamanių ateizmo pobūdžio klausimu“, PRB, t. 3, p. 165-192, rugs. 1963.