[1]
Repšys J., „Kai kurie metodologiniai asmenybės ir visuomenės santykio klausimai“, PRB, t. 6, p. 53-68, rugs. 1965.