[1]
Krakauskas E., „Žmonių santykių susvetimėjimas kapitalistinėje visuomenėje“, PRB, t. 7, p. 85-100, rugs. 1967.