[1]
Skersytė J., „Gnoseologinė sprendimų interpretacija“, PRB, t. 8, p. 15-28, rugs. 1968.