[1]
Padolskienė G. M., „Gamtos mokslų vystymosi ir visuomeninės gamybos sąveika“, PRB, t. 8, p. 49-60, rugs. 1968.