[1]
Gaidamavičienė I., „Susvetimėjimo problema Ž. P. Sartro filosofijoje“, PRB, t. 8, p. 123-134, rugs. 1968.