[1]
Kazlauskas V., „Lietuvių revoliucinių socialdemokratų požiūris į aktualiausias marksistinės teorijos problemas pirmojo pasaulinio karo laikotarpiu“, PRB, t. 8, p. 161-176, rugs. 1968.