[1]
Lechemas G., „Informacijos ir entropijos sąvokų ryšio klausimu“, PRB, t. 8, p. 177-184, rugs. 1968.