[1]
Kuzmickas B., „APIE LAIKO IR AMŽINYBĖS DIALOGĄ“, PRB, t. 83, p. 196-200, saus. 2013.