[1]
Daraškevičiūtė V., „Ontologinės hermeneutikos kontroversijos: praktinis aspektas“, PRB, t. 88, nr. 88, p. 54-65, spal. 2015.