[1]
Pocius K., „Bendrinis intelektas ir pasipriešinimas kapitalui socializuoto darbo epochoje“, PRB, t. 89, p. 95-109, bal. 2016.