[1]
Kukis P., „Subjekto samprata Schellingo transcendentaliniame idealizme ir racionalaus idealizmo kritikoje: lyginamoji analizė“, PRB, t. 89, p. 141-152, bal. 2016.