[1]
Bielskis A., „Žmogiškumo tąsa – ideologija ar humanitarinių ir socialinių mokslų plėtra?“, PRB, t. 89, p. 192-195, bal. 2016.