Baltrimienė M. „SUBJEKTINIŲ TEISIŲ PRIGIMTIES PROBLEMA ŠIUOLAIKINĖSE TEISINIO POZITYVIZMO TEORIJOSE“. Problemos, T. 92, nr. 92, 2017 m.spalio, p. 50-62, doi:10.15388/Problemos.2017.92.10899.