Junutytė L. „NUO ONTOLOGIJOS PRIE ETIKOS“. Problemos, T. 81, 2012 m.sausio, p. 191-5, doi:10.15388/Problemos.2012.0.1278.