Bartkienė A. „BIOETIKOS METODOLOGINIO PAGRINDO PAIEŠKA (II): VIENAPRINCIPINĖ PRIEIGA“. Problemos, T. 81, 2012 m.sausio, p. 58-66, doi:10.15388/Problemos.2012.0.1291.