Šerpytytė R. „NIHILIZMAS IR TIKROVĖ: SPEKULIATYVUSIS REALIZMAS – NIHILIZMO BANALIZAVIMAS?“. Problemos, T. 81, 2012 m.sausio, p. 7-16, doi:10.15388/Problemos.2012.0.1295.