Plėšnys A. „POZITYVŲ PROTĄ PAVARČIUS: PASTABOS PARAŠTĖSE“. Problemos, T. 79, 2011 m.sausio, p. 185-92, doi:10.15388/Problemos.2011.0.1316.