Aleksandravičius P. „TOMO AKVINIEČIO SIEKIS ĮVARDYTI AMŽINYBĘ“. Problemos, T. 79, 2011 m.sausio, p. 153-67, doi:10.15388/Problemos.2011.0.1319.