Plėšnys A. „MOKSLAS KAIP MOKSLO FILOSOFIJOS PROBLEMA“. Problemos, T. 79, 2011 m.sausio, p. 55-66, doi:10.15388/Problemos.2011.0.1327.